Wat doet een mediabedrijf

Wat doet een mediabedrijf?

In een communicatiebureau is de mediaprofessional degene die de brug slaat tussen het bedrijf en de media. Op die manier wordt onderhandeld over de beste ruimten en worden deze gebruikt voor de bekendmaking van de gevoerde reclamecampagnes.

Om je meer over de mediaprofessional te laten weten, hebben wij dit artikel ontwikkeld. Vervolgens zullen wij uiteenzetten wat de belangrijkste attributen van deze specialist zijn. Kijk hier eens naar!

Studie van publiek en persona’s

Een mediabedrijf moet personeel met grondige kennis hebben van het publiek en de persona’s van de klanten van het agentschap. Daartoe verrichten zij onderzoek, volgen zij de consumptiegegevens op, analyseren zij gedragingen, enz.

Op basis van het verrichte onderzoek en de verzamelde gegevens verdeelt de deskundige het publiek in verschillende segmenten, zoals geografische ligging, leeftijdsgroep, sociale klasse, consumptieprofiel enz.

Het idee is om een volledig overzicht te hebben van de doelgroepen en persona’s van elk account, zodat men weet welke media het meest worden geraadpleegd door elk persoonsprofiel.

Toezicht op informatie van media voertuigen

De mediaprofessional moet ook informatie met betrekking tot het publiek van media voertuigen controleren. Zij moeten gegevens analyseren zoals het aantal abonnees op kranten, toegang tot nieuwsportalen, volgers of abonnees op de sociale netwerken van digitale influencers, enz.

Het doel van deze taak is het bereik van elk communicatiemiddel te kennen, om te weten welk middel het meest geschikt is voor het uitzenden van de door het agentschap ontwikkelde campagnes.

Selectie van de meest geschikte media voor campagnes

Op basis van de kennis van het publiek analyseert de mediaprofessional welke media het meest geschikt zijn om de advertenties, merchandising acties en andere reclamevormen uit te voeren.

Er zij aan herinnerd dat de media ook werk maken van de keuze van de tijdstippen waarop de invoegingen worden uitgevoerd. Indien bijvoorbeeld de televisie wordt gekozen als medium om een reclamespot uit te zenden, moet worden nagegaan wat het beste tijdstip of programma is voor de uitvoering van de campagne.

Het heeft bijvoorbeeld geen zin om tijdens een sportprogramma, waarvan het publiek overwegend uit mannen bestaat, een reclamespot te vertonen voor een produkt dat op traditionele huisvrouwen is gericht.

Mediabedrijf voor videoproductie

Om een succesvolle reclamecampagne of boodschap over te brengen aan de doelgroep komt er bepaalde expertise kijken bij het maken van het juiste promotiemateriaal. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de juiste video of fotoproductie. Ookal is het plan van de campagne op papier goed, dan kan deze alsnog niet het gewenste effect hebben als de vertoonde content aan de doelgroep van slechte kwaliteit is.

Om deze reden is het belangrijk dat je opzoek gaat naar een mediabedrijf die videoproductie levert van hoogwaardige kwaliteit. Het is noodzakelijk dat alles op elkaar is afgestemd, zodat het verrichte werk goede resultaten oplevert voor de klant. Het zou inefficiënt zijn als de mediaprofessional onderhandelt over een tijdschema voor de uitvoering van bijvoorbeeld een tv-commercial en de copywriter een script schrijft met een taalgebruik dat niet aansluit bij de te bereiken persona. Daarom is teamwork noodzakelijk.

Bron: Diepzeekonijn.nl