Ketting gestolen

Ketting gestolen: Onvolledige schadeclaim ontvangen verzekering

Over het algemeen keren verzekeraars schadevergoedingen netjes uit wanneer er sprake is van schade. Het liefst wil een verzekerde natuurlijk het hoogste bedrag ontvangen zodat ze schade of gestolen eigendommen kunnen herstellen of opnieuw aanschaffen. Hoewel dit gelukkig vaak goed verloopt, gaat het niet altijd even soepel. Er kunnen geschillen ontstaan tussen verzekerde en verzekeraar over de aansprakelijkheid en de hoogte van de ontvangen schadeclaim. In dit artikel gaan we dieper in op een geschil over de hoogte van de ontvangen schadeclaim.

Claim valt onder inboedelverzekering

Stelt u zich voor: u heeft jaren geleden van uw overgrootmoeder een prachtige ketting gekregen. Na een nachtje weg komt u thuis en er is ingebroken. De daders hebben onder andere deze waardevolle ketting meegenomen. U doet aangifte bij de politie en ook bij uw verzekeraar geeft u aan dat waardevolle eigendommen zoals de ketting gestolen zijn. Juwelen zoals een ketting vallen onder de inboedelverzekering. Wanneer u dus een inboedelverzekering hebt afgesloten dan kunt u verhaal halen op deze verzekering.

Aanleveren van eigendomsbewijs

Het heeft een tijdje geduurd, maar na een aantal weken ontvangt u dan eindelijk een schadevergoeding. Maar wat blijkt, dit is niet het volledige bedrag waarop u gerekend had. Daarom besluit u contact op te nemen met uw verzekeraar om te achterhalen waar deze fout vandaan komt. Zij vertellen u dat zij niet alles hebben uitgekeerd omdat ze niet zeker weten of de ketting wel daadwerkelijk in uw bezit was. Om toch de volledige claim te ontvangen zult u met aankoopbewijzen of kwitanties moeten bewijzen dat de ketting van u was. Denkt u hier bijvoorbeeld aan foto’s of bankafschriften. Dit helpt bij schetsen van een zo duidelijk mogelijk beeld voor de verzekering.

Neem vervolgstappen

Weigert de verzekeraar toch nog de volledige schadeclaim uit te keren? Of bent u alsnog ontevreden met de hoogte van de ontvangen vergoeding? Dan kunt u er voor kiezen om verdere stappen te ondernemen. Met behulp van een advocaat in het verzekeringsrecht kunt u mogelijk zelfs juridische stappen ondernemen om zo toch uw claim te ontvangen. Een advocaat verzekeringsrecht kent alle rechten en plichten van zowel consumenten als de verzekeringsmaatschappijen. Door een professional in te schakelen die kennis heeft van dergelijke conflicten is de kans groter op slagen en dus op het ontvangen van uw geld. Advocaten weten precies hoe ze het beste kunnen onderhandelen met de verzekeraar en zo hopelijk het geschil bijleggen.