bedrijfsovername

Hoe ziet het proces van een bedrijfsovername eruit?

Denkt u erover uw bedrijf te verkopen? Of van plan een bedrijf over te nemen? Dan staat u een spannende periode te wachten! Bij een bedrijfsovername komt veel kijken en om u zich hierop voor te bereiden is het wel zo prettig dat u weet wat u te wachten staat. Zo komt u niet voor onaangename verrassingen te staan. In dit artikel leggen we uit hoe het proces van een bedrijfsovername eruit ziet en hoe deze verloopt. Middels een handig stappenplan gaat u geïnformeerd een nieuwe fase tegemoet.

Ondertekenen geheimhoudingsverklaring

Hoewel het niet verplicht is, is het wel zo verstandig om vooraf een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen. Alle informatie die tijdens dit proces met beide partijen gedeeld wordt, blijft zo geheim. Dit biedt een stukje extra zekerheid voor koper en verkoper.

Kennismaking

Als de geheimhoudingsverklaring ondertekent is dan kunnen de partijen met elkaar kennismaken. Vaak gebeurt dit op neutraal gebied en dit kan mét of zonder adviseurs plaatsvinden. Het is de eerste kennismaking waarbij de verkoper en geïnteresseerde koper elkaar beter leren kennen.

Informatie-uitwisseling

Nadat de kennismaking heeft plaatsgevonden en beide partijen positief terugkijken dan kan informatie uitgewisseld worden. Meestal spelen de adviseurs hier een rol in. Zij zorgen dat de correcte informatie formeel uitgewisseld wordt wat zorgt voor meer structuur en dat de belangen van de partijen hierin vertegenwoordigd zijn. Dit zal helpen bij de vervolgstappen.

Waardebepaling en bieden

Wanneer alle informatie in goede orde ontvangen is door de potentiële koper dan is het eerst tijd om een waardebepaling te laten uitvoeren. Er zal tevens een eerste bieding worden gedaan. Deze is vaak niet-bindend omdat nog niet alle noodzakelijke informatie in deze fase ontvangen is.

Onderhandelingen

Indien de verkoper akkoord geeft op het eerste voorstel dan gaan de onderhandelingen van start. Hierbij wordt het eerste bod als uitgangspunt genomen.

Opstellen en ondertekenen intentieovereenkomst

Is er sprake van overeenstemming tussen beide partijen? Dan worden alle hoofdlijnen vastgelegd in de intentieovereenkomst. Dit is ook nog niet-bindend, want er is nog sprake van voorbehoud onder financiering en er wordt boekenonderzoek gedaan.

Financiën op orde krijgen

Nadat partijen de intentieovereenkomst getekend hebben dan krijgt de koper de tijd om de financiën op orde te krijgen. Bij een bedrijfsovername kan er gebruik gemaakt worden van eigen vermogen en een aanvullende lening van de bank.

Boekenonderzoek

Ook zal er een boekenonderzoek plaatsvinden. Hierbij wordt gekeken naar de financiën van de koper en of hij/zij ook daadwerkelijk wel de koop kan doorzetten. Daarnaast kijkt men of de gegeven informatie van de koper ook juist is. Afhankelijk van de uitkomst van dit onderzoek kan de verkoper zijn prijs nog aanpassen en andere stappen nemen zoals het afzien van de verkoop.

Opstellen en tekenen koopovereenkomst

Alles in orde? Dan kan nu de koopovereenkomst opgesteld worden en ondertekend. Hierin worden alle details beschreven. Dit kan zonder tussenkomst van een notaris getekend worden.

Overdracht

Is de koopovereenkomst geregeld en is de koop gefinancierd? Gefeliciteerd! De overdracht kan nu beginnen.

Schakel professionele hulp in

Een bedrijfsovername gebeurt niet in één dag. Vaak gaan er maanden overheen voordat de koop en overdracht kunnen plaatsvinden. Om ondernemers gedurende deze lange periode te ondersteunen zijn er professionals die u graag ontlasten. Zij nemen alle taken van de overname over zodat u zich kunt focussen op uw onderneming, want die stopt natuurlijk niet tijdens deze fase. Kunt u hulp gebruiken bij het overnemen van een bedrijf? Laat het over aan de deskundigen!