afvalcontainers

Het scheiden van afval is voor elk bedrijf verplicht

Is het verplicht om afval te scheiden? Ja, is het antwoord als je verantwoordelijk bent over een bedrijf. Natuurlijk is het van groot belang om afval te scheiden, aangezien je hiermee een bijdrage levert aan een wereld waarin er minder uitstoot van CO2 plaatsvindt. Daarnaast is het belangrijk om je te houden aan wetten die gelden in Nederland wat betreft afvalscheiding. Als jij je niet aan deze wetgeving houdt, riskeer je een boete. Daarnaast heb je als bedrijf veel eigen verantwoordelijkheid als het gaat om het scheiden van afval, aangezien de gemeente de afvalbakken niet voor jou zal komen ophalen. Een goedkope container huren voor elke afvalstroom binnen je bedrijf maakt het scheiden gemakkelijker.

De verwerking van afval

Het is belangrijk dat het afval op correcte wijze wordt verwerkt, door te kiezen voor het scheiden van afval. Hiermee voorkom je namelijk dat al het afval op een grote hoop terechtkomt. De verschillende afvalstromingen komen in verschillende verbrandingsovens terecht, waarbij je bijdraagt aan minder uitstoot van CO2. Daarnaast kun je kosten besparen met betrekking tot het verwerken van afval, aangezien de verbrandingskosten per afvalstroming verschillend zijn. Kies daarom vooral voor een rolcontainer op Bedrijfsafval.nl, zodat je binnen jouw bedrijf direct kunt beginnen met het scheiden van afval.

Circulaire economie

De regelgeving voor het scheiden van afval binnen het bedrijfsleven kun je verder opzoeken op het internet. De regels dienen een doel, namelijk het creëren van een circulaire economie. In 2050 wil de Nederlandse overheid een samenleving hebben waarin de uitstoot van CO2 met 95 procent verminderd is en een belangrijke stap hierin is de circulaire economie. Dit is een productieketen waarin materiaal meerdere keren opnieuw wordt gebruikt. Dit voorkomt de extra productie van nieuw materiaal en zorgt er tevens voor dat de verbranding van materiaal omlaag zal gaan.

Het creëren van de juiste cultuur

Een belangrijke stap in het scheiden van afval is het creëren van de juiste cultuur, waarin medewerkers daadwerkelijk afval willen scheiden. Dit kun je bereiken door op een duidelijke wijze te communiceren en uit te leggen wat voor doelstelling jij wenst te bereiken. Vervolgens stel je mensen aan met leidinggevende functies, zodat alles gecoördineerd wordt.