De 5 meest voorkomende problemen bij milieu compliance

De 5 meest voorkomende problemen bij milieu compliance

Compliance houdt in dat je bedrijf moet voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Dit geldt ook voor milieu compliance het is namelijk de bedoeling dat u zich ook aan de milieu wet- en regelgeving houdt. Dit wordt soms nog wel eens onderschat. Voortdurend compliant zijn is lastig voor veel bedrijven, met name vanwege de complexiteit en continu veranderende wet- en regelgeving.

Om jou zo goed mogelijk op weg te helpen met milieu compliance hebben we hieronder de 5 meest voorkomende problemen bij milieu compliance verzameld om je zo alvast op weg te helpen.

1: Orde en netheid

Een zorgplicht die bedrijven hebben ten aanzien van het milieu is ‘house keeping’. Echter wordt hier bij bedrijven niet altijd het nut van ingezien, maar orde en netheid is belangrijker dan veel mensen in eerste instantie wellicht zouden denken. Een opgeruimde en schone werkvloer oogt niet alleen veel prettiger, het is ook in het belang van milieu en veiligheid.

Bedrijfsbeleid is één ding, naleving is echter iets anders. Vaak wordt er te weinig tijd genomen om op te ruimen, wordt afval achteloos in een andere dan de daarvoor bestemde container gegooid, wordt materiaal of apparatuur slecht onderhouden of worden producten zomaar ergens neergezet, terwijl ze boven lekbakken thuishoren. Wanneer dit te vaak ‘’vergeten’’ wordt of er wordt niet serieus mee om gegaan kan dit dus negatieve gevolgen hebben op het milieu.

2: Energiebesparing

Vaak wordt er wel een energiebesparingsplan opgezet bij bedrijven, maar is de uitvoer daarvan wat minder. Vaak heeft dit te maken met de voor bedrijven toch wel lange terugverdientijd van 5 jaar. Bij de meeste bedrijven worden investeringsplannen opgesteld voor maximaal 3 jaar en budgetten vaak maar 1 jaar. Dit is dus een overweging die gemaakt moet worden.

3: PGS-opslag

Bij veel bedrijven wordt hier nog niet altijd even goed mee omgegaan. Het is belangrijk om extra aandacht te besteden aan verplichte journaal, stoffenscheiding, werkvoorraden en vakbekwaamheid. Ook de opslag van vloeistoffen komt hier bij kijken. In de praktijk worden er toch nog vaak lege flessen gevonden. Dit geldt ook voor het onjuist gebruiken van lekbakken. Waarbij het bij de flessen belangrijk is dat ze altijd rechtop staan is het bij de lekbakken belangrijk dat die regelmatig gecontroleerd moeten worden. Daarbij moet gelet worden op vloeistofdichtheid, scheurtjes of andere gebreken. Daarnaast moet een lekbak altijd leeg zijn en moeten morsingen direct opgeruimd worden: als er al iets in de lekbak zit, bestaat de kans dat er onvoldoende opvangcapaciteit is bij nieuwe morsingen.

4: Opslag gasflessen 

Op nummer 4 bij de meest voorkomende problemen bij milieu compliance gaat het over de opslag van gasflessen. Soms staan deze door een hele werkplaats verspreid of staan ze zomaar ergens in een hoekje. Gasflessen, zowel lege als volle, moeten bij meer dan twee gasflessen in een speciaal ingerichte gasflessenopslag worden opgeslagen. Werkvoorraad hoeft niet in opslag maar kan op de plek van gebruik worden neergezet, zoals op een laskar. In de opslag zelf moeten ze worden vastgezet en bovendien moet helder aangegeven zijn welke gasflessen leeg en welke vol zijn. Helaas wordt dit nog niet altijd gedaan.

5: Vastlegging en opvolging bij onderhoud

Bij veel bedrijven worden keuringen en/of inspecties aan bijvoorbeeld koelsystemen of verwarmingsinstallaties op tijd gepland en uitgevoerd. Het venijn zit ‘m in de staart: de opvolging van geconstateerde gebreken. Een logboek biedt uitkomst, mits er goed gebruik van wordt gemaakt. Leg hierin vast wie er wanneer is geweest en wat het resultaat was.

Om alles op rolletjes te laten verlopen zijn er ook diverse compliance trainingen waarbij je veel kunt leren over snel inzicht krijgen in wet- en regelgeving.